AIDS Testİ NE ZAMAN YapılMALI ?

AIDS Testi ( HIV Testi ) Ne Zaman Yapılmalı ?
aids testi ne zaman yapılmalı

AİDS yani HIV enfeksiyonu yönünden tarama ve tanı amacıyla test yapılmalıdır. HIV Tanısında Kullanılan Testler Nelerdir ve Ne Zaman Yapılmalıdır?


Eliza Testi ( ANTI – HIV Testi )

Anti-HIV antikorlarının virüse karşı oluşabilmesi için belli bir süre geçmesi gereklidir. Bu süreye pencere dönemi denir. Ortalama bu süre 6 hafta ile 12 hafta arasında değişebilir. Bu süre göz önüne alındığında şüpheli bir cinsel temastan hemen sonra, elisa testi yaptırmak anlamsızdır. Örneğin HIV ile enfekte olan bir kişide anti-HIV antikorları 6 haftada tespit edilebilir seviyeye ulaşabileceği gibi bu süre bir başka kişide aynı tespit konsantrasyonuna gelmesi 12 haftayı bulabilir.


P24 Antijen Testi

HIV’ in tespitinde p24 antijen testi yapılması HIV karşı üretilmiş antikor gelişmesini beklemeden erken dönemde tespit sağlayabilmektedir. Ancak HIV antikor gelişimi kişiden kişiye farklılık göstereceği için kanda erken dönemde yüksek oranda antikor gelişmesi p24 antijeninin tespitini önleyebilmektedir. Bu durum p24 antijen testinde yalancı negatifliklere zemin oluşturabilir. P24 antijen testi, antijen-antikor birleşmesini esas alan bir test yöntemidir. P24 antijeni, HIV’e özgü bir proteindir ve bu protein tahmini bulaş anından 2 hafta sonra kanda testlerin hassasiyetine göre tespit edilebilmektedir. P24 antijeninin tespiti HIV’in kişide varlığına güçlü bir kanıttır.


4.nesil Antijen ve Antikor Testleri

4. Jenerasyon p24 antijen ve Anti-HIV testleri antijen-antikor birleşmesini esas alan en gelişmiş tarama testleridir. 3. Jenerasyon sadece antikor tarayan testlere göre erken dönemde yapılarak HIV pencere dönemini kısalmasına olanak vermiştir. Kanda HIV-1 ve HIV-2’ye karşı bağışıklık sisteminin geliştirdiği antikorları ve p24 antijenini tarar. Gerek çalışma hassasiyeti gerekse iki parametreyi aynı anda taramasıyla en etkili HIV tarama testi yöntemidir; tahmini bulaş anından 2 hafta sonra uygulanabilir. Bu yöntemle çalışan testlerin hassasiyet farklarından kaynaklı olarak 2 haftadan itibaren HIV virüsüne ait p24 antijeni veya HIV antikorları tespit edilebilmektedir. 4. Jenerasyon kitler ticari firma üreticilerine göre HIV Combo, HIV Combi, HIV Duo Ultra gibi isimlerle anılmaktadır. Ticari kitlerin hassasiyet oranına göre erken dönemde saptama sağlar; antijen ve antikor konsantrasyonlarına ayrı ayrı bakması ile de maskelenme sonucu doğabilecek yalancı negatiflikleri engeller. Merkezimizde 4.nesil test olarak Bıomerieux France firmasına ait tam otomatik Vidas HIV Duo Ultra Testi çalışılmaktadır. VIDAS HIV DUO ULTRA Testinin geliştirilmiş %99.88 özgüllüğüyle p24 antijeni saptama hassasiyeti 3pg/mL’ dir.


HIV PCR Testi

HIV virüsü gözle görülemeyecek kadar küçük bir organizmadır. Günümüzde enfeksiyon testlerinde PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) tekniği kullanılmaya başlanmıştır. HIV PCR testi virüsün genetik materyalinin çoğaltılarak ölçülecek ve tanımlanabilecek duruma gelmesini sağlar. Bu nedenle PCR testi erken evrede HIV virüsünün kanda tespitinde kullanılmaktadır. Enfekte olmuş bir kişinin kanında virüs bulunmasına rağmen erken dönemde virüse karşı antikor oluşmamaktadır. Şüpheli temastan 9-11 gün sonra HIV PCR testi ile virüs varlığı saptanabilmektedir. 28. günden itibaren PCR testinin virüsü saptama duyarlılığı ~% 98-100 olarak bildirilmiştir.

aids belirtileri

HIV virüsü vücutta bağışıklı eksikliğine yol açtıkça fırsatçı enfeksiyonlar veya kanserle ortaya çıkabilir. Yaygın kullanımda HIV ile ilgili tüm hastalıklar genel olarak AIDS ile anılmakta ise de aslında HIV virüsü vücuda alındıktan sonra geçirilen tüm dönemler HIV enfeksiyonu, bunun son basamağıda AIDS dönemidir.


 AIDS Belirtileri Nelerdir ? Tıklayınız

Bu yazımız da ilginizi çekebilir !
Benzer Aramalar
Mavi Laboratuarlar Grubuna Yazın
Copyright © 2014 Mavi Laboratuarlar Grubu | Yasal Uyarı